Event s více nástěnkami

Tato funkce je poskytována jako doplňková služba. Pokud máte zájem o zřízení této služby, kontaktujte naši podporu na adrese events@myia.systems.

Pokud máte tuto službu aktivovanou, v horní části sekce Zprávy vidíte ikonku ozubeného kola.

Po kliknutí na tuto ikonu se vám zobrazí okno, kde můžete zapnout zobrazování více nástěnek.

Po zapnutí vidíte okno, kde můžete vytvářet a upravovat jednotlivé nástěnky.

Kliknutím na ikonu tužky můžete upravit vlastnosti nástěnky – její jméno a způsob, jak ji mohou účastníci využívat, tj jaké zprávy na ni mohou psát, zda mohou zprávy „lajkovat“ a komentovat. Kliknutím na ikonu oka se nástěnka skryje, tj. není zobrazována v mobilní aplikaci.

Tipy pro práci s nástěnkami

  • Používejte pro nástěnky krátká a výstižná jména, např. Informace, Dotazy, Diskuse
  • V mobilní aplikace lze v jeden okamžik zobrazit 3 – 4 nástěnky najednou, podle délky jejich názvu. Předem si vyzkoušejte, jak budou nástěnky zobrazeny na obrazovce mobilních telefonů
  • Nástěnek si můžete připravit více a skrýt je. Během akce vždy zobrazte ty, které jsou v dané chvíli relevantní a ostatní skryjte.
  • Příklady nastavení:
    • Informace od organizátora: zakažte možnost, aby účastníci sami na tuto nástěnku psali textové zprávy, hodnocení a hlasování. Nechte jim možnost komentovat a lajkovat. Na tuto nástěnku budete psát jen vy pomocí webové administrační aplikace, účastníci mohou na vaše zprávy reagovat.
    • Dotazy: povolte pouze možnost psát textové zprávy, komentovat a lajkovat.
    • Diskuse: povolte všechno