Připojení k eventu

Účastníci vaší akce připojí svoje mobilní telefony s aplikací Myia k vašemu eventu tak, že mobilním telefonem načtou QR kód, který jim dáte.

QR kód stáhnete z aplikace Myia.Events ze sekce Přístupový kód. Tento kód je unikátní pro váš event a umožňuje připojení během doby trvání eventu, kterou jste zadali při jeho založení. Mobilní aplikace Myia zůstane připojena k vašemu eventu po celou dobu jeho trvání, pokud se účastníci explicitně neodhlásí.

QR kód můžete vytisknout na jmenovky účastníků, vystavit v přednáškovém sále, zaslat účastníkům mailem před eventem, a podobně.

QR kód obsahuje odkaz – webovou adresu, na kterou se aplikace připojí. Tato adresa je taktéž uvedena v sekci Přístupový kód. Pokud tuto adresu zadáte do prohlížeče na mobilním telefonu, kde je nainstalována aplikace Myia, dojde k připojení stejně jako kdybyste načetli QR kód. Takto lze například připojit zařízení, která nemají kameru pro čtení QR kódu.

 

Další: Navýšení počtu účastníků