Změna hesla

Pokud chcete změnit vaše přístupové heslo do aplikace Myia.Events, klikněte na ikonu uživatele na liště v prvém horním rohu.

Zobrazí se stránka na které klikněte na odkaz Změnit heslo.

Zadejte vaše současné heslo a nové heslo a klikněte na tlačítko   Nastavit heslo.

 

Další: Vytvoření eventu