Jak používat aplikaci Myia během eventu

Aplikace Myia vám umožňuje komunikovat s účastníky eventu a poskytovat jim aktuální a užitečné informace. Během eventu můžete:

  • Vkládat příspěvky na sdílenou nástěnku
  • Sbírat dotazy položené přednášejícím
  • Reagovat na dotazy a komentáře
  • Promítat obsah nástěnky
  • Uspořádat hlasování
  • Moderovat diskuzi (upravovat/mazat nevhodné příspěvky)

Příspěvky na sdílené nástěnce

Během eventu vkládejte na nástěnku aktuální informace pro účastníky:

Představení jednotlivých řečníků – vytvořte si předem textové zprávy s fotografiemi přednášejících a jejich profesními medailonky. Před každým vystoupením vystavte příslušnou zprávu na nástěnku, aby účastníci věděli, kdo právě bude hovořit.

Upozornění na stánky sponzorů, partnerů, vystavujících – seznamte účastníky s tím, co se aktuálně děje, upozorněte je na probíhající prezentace partnerů, pozvěte je na stánky sponzorů a podobně. Toto je užitečné zvláště pokud se konferenční prostor skládá z více částí, některé akce probíhají před konferenčním centrem a podobně.

Fotografie – oživte aktuálnost nástěnky tím, že na ně vystavíte aktuální fotografie účastníků, fotografie z přednášek a z prezentací. Účastníci je ocení lajky, komentáři nebo je i budou sdílet na sociálních sítích.

Aktuální organizační pokyny – oznamte účastníkům změny v programu, připomeňte jim, že přestávka končí za 5 minut, upozorněte je na možnost občerstvení, zveřejněte ztráty a nálezy.

Snažte se připravit předem co nejvíce příspěvků v sekci připravených zpráv . Připravte se na různé varianty. Ne všechno, co si připravíte, musíte nutně použít.

 

Dotazy pro přednášející

Pokud umožníte účastníkům eventu psát zprávy na sdílenou nástěnku (viz stránka Nastavení pro účastníky) mohou účastníci na sdílenou nástěnku posílat dotazy přednášejícím. Vaším úkolem je nástěnku sledovat, vybírat nejzajímavější dotazy a tlumočit je během bloku pro dotazy přednášejícímu. Pro zobrazení vybraných dotazů můžete také použít funkci promítání zpráv z nástěnky. Více se dozvíte na stránce Jak používat aplikaci Myia pro sbírání dotazů z publika.

Reakce na dotazy a komentáře

Během eventu průběžně monitorujte zprávy na nástěnce, které vložili účastníci akce, a komentáře pod zprávami. Pokud se jedná o dotazy nebo připomínky k organizaci, snažte se na ně co nejrychleji reagovat.

Ukažte účastníkům eventu, že vám na nich záleží a že vás zajímá jejich názor.

Promítání obsahu nástěnky

Pokud je to z vaší strany technicky proveditelné, promítejte obsah nástěnky na monitorech v lobby, na plátně na pódiu nebo vedle pódia a podobně. Zaujmete tím i ty účastníky, kteří se do aplikaci Myia ještě nepřipojili, a ukážete jim, že se v ní děje něco, co je zajímá, a také se připojí. Čím větší procento účastníků bude aplikaci používat, tím získáte hodnotnější zpětnou vazbu, tím snadnější bude networking mezi účastníky a tím spokojenější budou s vaším eventem.

Průběžně zobrazujte tok zpráv na nástěnce a vybírejte detaily zajímavých zpráv, probíhají hlasování nebo zobrazte dotaz z publika, na který přednášející právě odpovídá.

Hlasování

Připravte si v předstihu hlasování, které souvisí s tématem eventu, místem konání, zaměřením účastníků a podobně. Všichni účastníci mohou sledovat průběh hlasování, které jim i vám poskytne užitečné informace nebo zpětnou vazbu.

Průběh hlasování můžete zobrazit v promítací okně na plátně, což typicky zvýší počet účastníků hlasování.

Více naleznete na stránce Jak uspoříádat hlasování.

Mazání příspěvků

Aplikace Myia.Events vám umožňuje upravit nebo smazat libovolný příspěvek ze sdílené nástěnky (viz stránka Práce se zprávami vystavenými na nástěnce). Takto můžete odstranit nevhodné příspěvky, zprávy vystavené omylem, duplicity a podobně.

Při mazání příspěvků ale mějte na paměti, že se často jedná o velmi citlivou záležitost, která se může dotknout autora smazaného příspěvku. Pokud takto smažete např. nepříjemný dotaz, kritiku organizátora nebo přednášejícího, nesouhlasný názor a podobně, může to vyvolat nepřiměřenou reakci autora smazaného příspěvku a smazání může být kontraproduktivní.

 

Další: Jak používat aplikaci Myia pro sbírání dotazů z publika