Ochrana osobních údajů, GDPR, aktivace eventu

Organizátor eventu musí podle Zásad ochrany osobních údajů sdělit účastníkům, kdo je příjemcem jejich osobních údajů.  V sekci GDPR musí být uvedeny kontakty na všechny subjekty, které prostřednictvím aplikace Myia získají přístup k osobním údajům účastníků akce.

Tyto údaje jsou zobrazeny účastníkům akce při prvním přihlášení do akce v mobilní aplikaci Myia. Každý účastník musí udělit souhlas se zpracováním osobních údajů, jinak se nemůže k eventu připojit.  

V případě, že některý z příjemců osobních dat sídlí mimo EU, musí organizátor zaškrtnout volbu „Některý z organizátorů zpracovávající osobní údaje účastníků má sídlo mimo EU“. Při prvním přihlášení do akce musí účastník potvrdit výslovný souhlas s touto skutečností.

Po zadání kontaktů na všechny příjemce osobních údajů je nutno event „aktivovat“ tlačítkem Aktivovat event“ na konci obrazovky. Po aktivaci eventu již nelze údaje o příjemcích osobních údajů měnit. Pokud byste potřebovali opravit chybu v těchto údajích po aktivaci eventu, kontaktujte naši podporu na adrese events@myia.systems

Pokud není event aktivován, je při přihlášení k eventu pomocí mobilní aplikace Myia zobrazeno varování, že event nesplňuje požadavky GDPR.

Myia.Events umožňuje organizátorům požádat účastníky o výslovný souhlas se zasílání obchodních sdělení. To umožňuje organizátorům vybrat jen ty účastníky, kteří o to mají zájem a vyhnout se možné negativní reakci ze strany účastníků při následné komunikaci za strany organizátora.

Další: Správa administrátorů eventu